RaimTech - robotyka i automatyka

Migracje Systemów Sterowania

Dlaczego warto migrować systemy sterowania?

Wraz z postępem technologicznym i nowymi wymaganiami rynku, wiele firm zaczyna zauważać, że ich istniejące systemy sterowania są przestarzałe i nie spełniają już wymagań produkcyjnych. Również jednym z głównych powodów migracji jest fakt, że systemy sterowania np. Siemens S5 są przestarzałe i trudno jest znaleźć części zamiennych, co może prowadzić do przerw w produkcji i kosztów związanych z utrzymaniem przestarzałego systemu. Nowoczesne systemy sterowania oparte o np. Sterowniki PLC Siemens S7-1500 są bardziej zaawansowane i łatwiejsze w utrzymaniu, a także pozwalają na łatwiejsze wprowadzanie zmian i aktualizacji.

Kolejnym powodem, dla którego wiele firm decyduje się na migrację np. z Siemens S5 na S7, jest to, że nowsze systemy sterowania pozwalają na lepszą integrację z innymi systemami, takimi jak systemy MES, SCADA, czy też systemy zarządzania produkcją. Dzięki temu można uzyskać lepszą kontrolę nad procesami produkcyjnymi, poprawić efektywność i redukować koszty produkcji.

Migracja  jest złożonym procesem, który wymaga dokładnego planowania, programowania i testowania. Przede wszystkim, należy dokładnie zdefiniować cele migracji, a także zbadać, jakie funkcje są wykonywane przez istniejący system sterowania. Następnie należy zaprojektować nowy system sterowania i zintegrować go z innymi systemami produkcyjnymi. Po zaprojektowaniu systemu sterowania  i przetestowaniu go, konieczne często jest przeprogramowanie urządzeń w całej linii produkcyjnej, a także dokonanie zmian w dokumentacji technicznej i przeszkolenie personelu. Warto pamiętać, że w trakcie migracji może dojść do przerw w produkcji, dlatego należy dokładnie zaplanować cały proces i zapewnić odpowiednie wsparcie techniczne.

 

Realizujemy migracje systemów sterowania Siemens z S5 na S7 oraz migracje pomiędzy rożnymi innymi producentami systemów sterowania.

Proces migracji nie należy do łatwych, wymaga profesjonalnego podejścia poprzez zrozumienie algorytmu sterowania oraz procesów zachodzących na obiekcie. Ponadto migracja powinna zajmować minimum czasu tak aby nie narażać przedsiębiorstwa na przestój w produkcji.

Korzyści wynikające z migracji to miedzy innymi:

  • Posiadanie nowszego, stabilniejszego systemu sterowania.
  • Zmniejszenie ilości przestojów maszyn i linii poprzez redukcje usterek.
  • Zwiększenie możliwości diagnostycznych systemu sterowania.
  • Ułatwiony dostęp do kadry specjalistów znających dany system sterowania.

Oferujemy również Państwu dobór odpowiednich modułów, wymianę elementów jak i dostarczenie pełnej dokumentacji elektrycznej z opisem systemu.